Bra och hålllbara pvc fönster hittar man hos Naturfönster.

Kompositfönster för Svenskt klimat.

Många fönster på den Svenska marknaden är inte utvecklad för Skandinaviskt klimat. De är för dåligt isolerade eller har undermåliga glas. Cirkulär är framtaget med Naturfönsters erfarenhet om bistra Svenska vintrar och också allt vanligare heta sommrar. Hållbarheten, isoleringen och kvaliten är gjord för oss i Sverige.

Historia plastfönster.

Pvc fönster togs fram efter andra världskriget. Stora delar av Europa framförallt Tyskland var sönderbombat och förstört efter ett 6 år långt krig. Man behövde snabbt bygga upp Europa igen på kort tid och till en låg kostnad.Man experimenterade med många material men plast hade många unika egenskaper som gjorde det väldigt väl lämpat som byggmaterial. Rör och fönsterprofiler började extruderas från plast. Nästan alla Europas rör dragna efter andra världskriget är gjorda av pvc. Varför? Jo för att det är uv-resistent och bryts inte ner av varken solens strålar eller när det grävs ner under jord.Nästa fördel med att göra fönsterprofiler av pvc var att det var enkelt att göra verktyg för det och man kan göra dem i långa längder som sen går att kapa och svetsa ihop till önskad storlek. Genom att göra luftkanaler eller så kallade kammare i profilen uppnådde man 3 syften. 1. isoleringen blev mycket bättre än om man gör det massivt. 2 Tyngden hålls nere. 3 det går åt mindre material och blir därmed billigare. Pvc-fönstret var fött och man byggde upp anläggningar i Tyskland för att snabbt producera fönster. Eftersom det togs fram så snabbt och det var ett nytt material så visste man inte så mycket om byggkvalitet. Tex så tillsattes inte uv-resistent medel. Detta gjorde att fönstren gulnade och kritade. Kvaliten på den första generationens pvc-fönster var mycket låg. Andra lyftet för komposit-fönster kom med Belin-murens fall och Östeuropas utträde ur Sovjet i början på 90-talet. Det var samma visa. Underhållet av fastigheter hade inte varit någon prioritet. Det var fattigt och det fanns helt inte pengar till träfönster. Komposit-fönster plockades fram igen och nya fabriker för plast-fönster byggdes upp i hela Österuopa. I södra, östra och mellaneuropa så är pvc-fönster det helt dominerande fönstret idag.

Hållbarhet är ett annat argument för plast-fönster här är en definiton av hållbarhet, källa Wikipedia. Hållbarhet är ett samhälleligt mål med tre dimensioner den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen. Detta koncept kan användas för att vägleda beslut på global, nationell och individuell konsumentnivå. Ett relaterat koncept är hållbar utveckling. Båda termerna används ofta synonymt. UNESCO formulerade en distinktion enligt följande: ”Hållbarhet är ofta tänkt som ett långsiktigt mål (dvs. en mer hållbar värld), medan hållbar utveckling hänvisar till de många processer och vägar för att uppnå det.”[3] För många människor, särskilt de från miljörörelsen, är hållbarhet nära kopplat till miljöfrågor. Detta kallas också ”miljömässig hållbarhet”, och förklaras med modellen ”planetära gränser”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *